Ingezonden foto door Wiebe Oldenkamp: een hoornaarnest (2010)