Binnen de Whats-app groep van de Eendracht is enthousiast gereageerd op enkele foto's van koninginneteelt. Dit heeft als resultaat gehad dat zaterdag 5 juni jl. een korte inleiding is gegeven door Linus Bos over het kweken van eigen geteelde moeren. De belangstelling was groot! Totaal 13 belangstellenden hebben aangegeven aanwezig te willen zijn. 

In de tuin van Linus zijn, met in achtneming van de coronaregels, de basis beginselen uitgelegd van deze teelt. Stap voor stap zijn we meegenomen vanaf het moment van omlarven tot aan het gereedmaken van de bevruchtingsvolkjes. Een duidelijke uitleg over het materiaal dat je nodig bent en mogelijke valkuilen  waar je mee te maken kunt krijgen.

Er zijn vervolgafspraken gemaakt over het omlarven. Donderdag 17 juni worden larfjes gehaald bij Jeroen. Daarna kan ieder de opgedane leerstof in praktijk brengen. 

Aan het eind werd een overzicht gegeven van het tijdspad dat voor koninginneteelt van toepassing is. Dit overzicht is via deze link beschikbaar als excelbestand. Enkel een datum invullen van omlarven en het schema wordt gevuld.

De reacties zijn lovend. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te treffen en kennis te delen. Ieder is enthousiast naar huis gegaan. Voor herhaling  vatbaar!

 

Het materiaal nodig voor koninginneteelt.
Uitgelegd door Linus.