Op donderdag 20 april is de jaarvergadering voor leden. De agenda en de overige stukken worden binnenkort gemaild.

Speciaal aandacht voor de bestuursverkiezingen. Twee bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar. Samen met de bestaande vacante plaats zoeken we dus 3 nieuwe bestuursleden!