Een nieuwe voorlichtingsbijenstal.


Ruim een jaar geleden werd imkersvereniging EENDRACHT door gemeente Midden-Drenthe benaderd om mee te denken over de invulling van een nieuw in te richten terrein naast de sportvelden.
We hebben het idee gelanceerd om in dat gebied, wat door de gemeente bij-vriendelijk zal worden ingericht, een voorlichtingsstal te bouwen.

Na veel overleg met gemeente, buurtvereniging, werkgroep Rondje Beilen, is er een plan opgezet. Het plan is als volgt:

  • aanleg van een wandelpad, met info over bloemen en planten, wilde bijen, honing bijen en andere insecten;
  • het inrichten van een zgn. bijenhotel voor de wilde bijen, het opzetten van een voorlichting stal.

Het hele gebied zal op die manier tevens een educatief karakter krijgen waar een ieder, denk ook aan scholen, zijn voordeel mee kan doen.

Stand van zaken op dit moment:

  • het wandelpad is reeds aangelegd.  De voorlichting stal begint vorm te krijgen;
  • de officiële opening van e.e.a. is gepland in april/mei 2017.

 

Bent U geïnteresseerd in het project, neem dan contact op met imkersvereniging Eendracht.

Tel.nr.: 0593-523957

 

Hieronder een aantal foto's over het verloop van het plaatsen van de stal:

 

Foto gemaakt door Lute van de Bult (2016)  

 

Foto gemaakt door Lute van de Bult (2016)  

 

 

Foto gemaakt door Lute van de Bult (2016)  

 

 

Foto gemaakt door Lute van de Bult (2016)  

 

Het terrein is gefreesd en deels ingeplant. Bij goed weer worden dinsdag 22 november de dakplaten gelegd.

Foto gemaakt door Lute van de Bult (2016)  

 

Foto gemaakt door Lute van de Bult (2016)  

 

Foto gemaakt door Lute van de Bult (2016)  

 

Bij deze voorlichtingsstal is een bijenhotel geplaatst. Zie hiervoor: Bijenhotel