2020 werd wereldwijd een vreemd jaar door de pandemie die het dagelijks leven volkomen beheerste en nog steeds beheerst. De bijen vlogen wel, de honing werd er niet minder om, maar alle activiteiten die normaal door de verenigingen werden opgepakt, werden afgeblazen. Geen cursussen, geen markten of fietsvierdaagse, geen open dagen, geen vergaderingen.

Toen in juni 2020 de regering de maatregelen om het Corona virus de baas te worden wat versoepelde, zijn we als bestuur gaan nadenken over wat we als vereniging nog wel konden organiseren, binnen de bestaande regels. De maandelijkse soos kon doorgaan, maar dan wel op voorwaarde dat iedereen buiten bleef, op anderhalve meter afstand, en wie niet fit was, bleef thuis. Dit kon uiteraard alleen maar als het weer ook mee werkte, en het werd een prachtige zomer!

Zo organiseerde we ook onze eerste Outdoor Algemene Ledenvergadering: een hele wijde kring verenigingsleden op het veld voor onze bijenstal, met de tent als uitwijkmogelijkheid. De voorzitter moest een beetje hard praten, maar verder verliep het prima. Tijdens deze ALV wisselde het bestuur van functie én van structuur. Wie nu zitting mag nemen in het bestuur doet dat in principe voor een periode van drie jaar en kan daarna nog éénmaal voor een periode van drie jaar door de ledenvergadering worden herbenoemd.

De voorzittershamer werd door Lute van de Bult overgedragen aan Marie José Blans. Gelukkig blijft Lute zich als commissaris PR en Educatie en als bestuurslid inzetten voor onze vereniging. Dat wordt door alle leden zeer gewaardeerd.

Hoe het virus en Imkervereniging Eendracht de winter ingaan, bekijken we van dag tot dag; de bijen vliegen nog wat op de laatste (hedera-)bloemetjes en mogen dan in de wintertros.